Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

10 Se över, skapa sökord för antagning.se

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Processen inrätta kurs har slutförts för ny kurs, alternativt att processen för att ändra kursplan har slutförts för befintlig kurs

Resulterar i

Sökord för antagning.se finns inlagd i kursen i Kopps. Sökorden kan användas på antagning.se av presumtiva studenter.

Aktörer

Examinator, kursansvarig, handläggare

Beskrivning

I Kopps kan man lägga in sökord för antagning.se. Relevanta sökord gör det lättare att hitta kurserna på antagning.se.

Skolan ser över att det finns sökord inlagda i Kopps samt att de sökord som redan är inlagda är korrekta.  

Person på skola med behörighet till Kopps lägger in sökord ifall dessa saknas samt redigerar befintliga sökord i de fall det behövs.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Stöddokumentation för sökord till antagning.se

Kopps

Tidplan: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser | KTH Intranät

Användarhandledning för Koppsanvändare | KTH Intranät

Checklista: Kursinformation för fristående kurser

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-24
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se