Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

9 Se över kursgemensam info

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Processen inrätta kurs har slutförts för ny kurs, alternativt att processen för att ändra kursplan har slutförts för befintlig kurs

Resulterar i

Kursgemensam information finns inlagd i kursen i Kopps. Den kursgemensamma informationen visas på sidan “Inför kursval” i Om kursen/Kurs- och programkatalogen.

Aktörer

Examinator, kursansvarig, LLA, handläggare

Beskrivning

Skolan ser över att kursgemensam information finns inlagd i Kopps samt att informationen är korrekt i fall det redan finns information inlagd. 

Person på skola med behörighet till Kopps lägger in kursgemensam information ifall den saknas samt redigerar befintligt information i de fall det behövs.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Kopps

Användarhandledning för Koppsanvändare | KTH Intranät

Checklista: Kursinformation för fristående kurser

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-24
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se