Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

1 Ta fram tidplan inför marknadsföring

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Vicerektor för utbildning har fattat beslut om utbildningsutbud

Resulterar i

Tidplan för och instruktioner för att ta fram kursbeskrivning och annan information viktigt för att kunna marknadsföra kurser skickas ut till ansvarig på skolorna

Aktörer

COM

Beskrivning

COM tar fram tidplan och (påminner om) instruktioner för kort kursbeskrivning (till Om kursen), kursbild, sökord till antagning.se och annan kursgemensam information så att skolorna i god tid har tydliga hållpunkter om när information som är viktig för att kunna marknadsföra kurser behöver vara klar. Tidplanen skickas till ansvarig på skolorna.

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-15
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se