Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

2 Förmedla beslut om utbud

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Vicerektor för utbildning har fattat beslut om utbildningsutbud. Tidplan som stöd inför marknadsföring finns.

Resulterar i

Examinatorer och kursansvariga får information att deras kurs ges nästa termin. Examinatorerna kan börja planera.

Bemanningsplan behöver uppdateras om det är nya kurser som ska ges.

Aktörer

GA, LLA, UA

Beskrivning

UA förmedlar till examinator och kursansvarig (beslut om examinator finns ännu inte för nya kurser) att kurserna är godkända.

GA får lista med nya kurser och deras påtänkta examinatorer och kursansvariga.

Styrande dokument

Beslut om utbud.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

W3D3

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-15
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se