Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

18 Öppna för anmälan på Antagning.se

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Kursutbudet är publicerat på Antagning.se

Resulterar i

Presumtiva studenter kan anmälan sig till kurs

Aktörer

Antagningshandläggare, EDO

Beskrivning

Utbildningsutbudet förs över från Kopps och kopplas sedan in i aktuell antagningsomgång i antagningssystemet NyA av antagningsenhetens produktionsansvariga. Därefter förbereds utbudet för anmälan. UHR öppnar antagnings.se för anmälan enligt gällande tidplan för omgången.

Styrande dokument

Nationell tidplan (UHR)

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

NyA

Tidplan: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser | KTH Intranät

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-24
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se