Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

5 Förmedla ändringar i kursutbud

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Kurs har ställts in eller ändrats efter ordinarie beslut av kursutbud tagits.

Resulterar i

Ändringar i kursutbud har förmedlats internt.

Aktörer

GA, LLA, UA, MO

Beskrivning

Om en kurs ställts in eller på annat sätt ändrats efter det att ordinarie beslut av kursutbud tagits, alltså så att kursutbudet i rektors beslut inte längre är aktuellt, behöver ändringar i utbudet kommuniceras internt.

Alla ändringar i kursutbudet uppdateras i den Excel-fil som listar alla fristående kurser som KTH ger en viss termin. I filen markeras om en kurs ställts in eller ändrats. Senast uppdaterade filer som visar aktuell version av kursutbudet finns här: Utbud av fristående kurser på KTH (OneDrive)

När en ändring sker meddelar skola detta till MO, se tidplanen för fristående kurser här: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

MO sammanställer alla skolors ändringar och uppdaterar Excel-fil med kursutbudet. När uppdatering skett mejlar MO till COM (Nationell utbildningskommunikation), Antagningen, GA, LLA, UA, Schema och Ladok för att informera om att ändring har skett.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Mejl

Excel-fil: Utbud av fristående kurser på KTH (OneDrive)

Tidplan: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, oktober 2023

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-24
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se