Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Reviderad kursplan finns i Kopps och är publicerad i kurs- och programkatalogen

Resulterar i

Plan finns för övergripande kommunikation/marknadsföring av utbudet av fristående kurser

Aktörer

COM

Beskrivning

Efter fristående kurser har inrättats påbörjar COM planering av hur det övergripande kursutbudet ska kommuniceras/marknadsföras, främst efter att kursutbudet har publicerats i KTH:s sökverktyg samt på antagning.se. Det kan gälla såväl hur kurserna kommuniceras i KTH:s egna kanaler som eventuell kommunikation eller marknadsföring i externa kanaler.

Kommunikation/marknadsföring av specifika kurser eller ämnesområden hanteras i första hand av skolorna, se aktivitet 5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser .

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-24
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Förmedla ändringar i kursutbud
6 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
7 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
8 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
9 Se över kursgemensam info
10 Se över, skapa sökord för antagning.se
11 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
12 Skapa kurstillfällen
13 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
14 Ändra kursregistreringsperiod i Kopps
15 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
16 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
17 Kommunicera kursutbud
18 Öppna för anmälan på Antagning.se