Till innehåll på sidan

Utbildning - övergripande

Här finns styrdokument gällande utbildning på alla nivåer inklusive frågor rörande kvalitetssäkring, hantering av överklaganden, plagiering, utbildningssamarbeten, vissa studentfrågor med mera.

Kursplan, betygssystem och examination

Utbildningens organisation

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Utbildningens organisation (pdf 175 kB) 2019-07-01 Ledningskansliet

Kursvärdering och studentinflytande

Antagningsordning och läsårets förläggning

Plagiering och avstängning

 Utbildningssamarbeten och uppdragsutbildning

Validering, studentfrågor, studievägledning och stöd vid funktionsnedsättning