Till innehåll på sidan

Utbildning - övergripande

Här finns styrdokument gällande utbildning på alla nivåer inklusive frågor rörande kvalitetssäkring, hantering av överklaganden, plagiering, utbildningssammarbeten, vissa studentfrågor med mera.

Kursplan, betygssystem och examination

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (pdf 303 kB) Gäller från 2021-01-18 Ledningskansliet

Utbildningens organisation

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Utbildningens organisation (pdf 175 kB) 2019-07-01 Ledningskansliet

Kvalitetssäkring och studentinflytande

Antagningsordning och läsårets förläggning

Plagiering och avstängning

 Utbildningssamarbeten och uppdragsutbildning

Studentfrågor, studievägledning och stöd vid funktionsnedsättning