Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storträffen - Studenten i centrum

Välkommen till Storträffen HT-23

Ett grupp av studenter som tittar på varandra och böcker

För att stärka ett KTH-övergripande samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av våra utbildningar arrangeras storträffen varje termin. Dessutom finns det ett flertal tematiska grupper, så kallade PriU-grupper. Dessa arenor är öppna för alla på KTH, såväl lärare, studenter som personal.

Tid: Må 2023-12-04 kl 12.30 - 16.30

Plats: Q1

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Skapa en gynnsam miljö för lärande

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om KTH:s utbildningar och undervisning med studenten i centrum! Vi bjuder in lärare, personal, studenter, forskare och universitetsledning till höstens storträff som denna gång fokuserar på det centrala i allt vi gör - studenten. Storträffen erbjuder diskussioner och medskapande om lärmiljöer, livfullt campus, innovativa undervisningsmetoder, mångfald av examinationsformer och de spännande möjligheterna och utmaningarna som artificiell intelligens erbjuder, med studenten i centrum. Oavsett om du vill föra diskussioner om att inkludera personer med funktionsnedsättningar, främja hållbar utveckling och jämställdhet, bidra till en transformering av samhälle och industri, eller ta vidare steg in i en digital undervisningsvärld, är storträffen som vanligt gjord för att vidga ditt perspektiv på högre utbildning, nätverka och ha en trevlig dag. Så låt oss tillsammans sätta studenten i centrum och forma morgondagens utbildning.

Program

Tider Aktivitet Plats
12:00 – 12:30 Lunch, namnskylt, karta och mingel! Q huset
12:30 – 13:15

Introduktion och välkomna!

Anna-Karin Högfeldt Enhetschef LISTEM 

Professor Viggo Kann

Leif Kari Vicerektor för utibldning

Huvudtalare Tomas Ekholm Pristagare, KTH:s pedagogiska pris 2022

Tomas Ekholm UNIVERSITETSLEKTOR KTH

Tomas Ekholm är universitetslektor i matematik vid Skolan för teknikvetenskap (SCI) och tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Han är känd för sin förmåga att skapa en god atmosfär i föreläsningssalen och för sin pedagogiska skicklighet. Tomas tror på att fängsla studenterna, skapa intresse och berätta en berättelse under undervisningen. Han betonar vikten av att vara väl förberedd och att undervisningen speglar studenternas vilja att lära.

KTH:s pedagogiska pris

KTH:s pedagogiska pris  delas ut till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grund-, avancerad och forskarnivå. Priset om 20 000 kronor delas årligen ut till en eller två personer att användas till resor för förkovran inom ämnet.

Q1
13:25 –13:55

Runda 1 - Programblad

Q-huset
14:00 – 14:30 Runda 2 - Programblad Q-huset
14:30 – 15:00 Fika Q-huset
15:00 – 15:30 Runda 3 - ​​​​​​​ Programblad Q-huset
15:40 – 16:30

Sammanfattning, avtackning och avslutning.

Eric Forsell, THS Studiemiljöansvarig och Maja Rosén, THS Chef för Utbildningsinflytande kommer att dela med sig av sina insikter från Storträffen. De belyser diskussionernas inverkan på inkluderande lärmiljöer, studieplatser, AI:s roll inom utbildning och nödvändigheten av studentcentrerad pedagogik. Kanske dyker det även upp en spontan reflektion eller två efter Storträffens alla samtal.

  • KTH:s PriU-ledare delar korta reflektioner och bjuder in till sina kommande möten.
  • Leif Kari delar sina tankar av dagen.
  • En snabb kommentar inför nästa träff presenteras av Viggo och Anna-Karin.
Q1
16:30 – 18:00 Mingel och eftersnack. Reaktorhallen är för anmälda och bekräftade enbart pga begränsat antal platser om ca 100 personer.  Reaktorhallen

THS rapport ”En stol är inte en studieplats”

Maja Rosén Chef för Utbildningsinflytande och Eric Forsell Studiemiljöansvarig ha skrivit rapporten ”En stol är inte en studieplats”. Bristen på tillgängliga studieplatser påverkar studenternas psykiska hälsa och prestation negativt. Detta samband har uppmärksammats av THS, särskilt under pandemin och bekräftades även i en enkätundersökning bland studenter under våren 2023. THS rapport ”En stol är inte en studieplats” om studieplatser för självstudier finns tillgänglig här Rapporten: En stol är inte en studieplats (pdf i drive) .
Rapporten kan även läsas som pdf via nedan QR-kod:

QR-kod till rapporten En stol är inte en studieplats
QR-kod till rapporten En stol är inte en studieplats

Om Storträffar och PriU-grupper

För att stärka ett KTH-övergripande samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av våra utbildningar arrangeras storträffen varje termin. Dessutom finns det ett flertal tematiska grupper, så kallade PriU-grupper. Dessa arenor är öppna för alla på KTH, såväl lärare, studenter som personal.

Storträffarna sker en gång per termin och fångar upp erfarenheter och synpunkter kring ett tiotal teman. De som är bordsledare ansvarar för att summera och formulera hur KTH gemensamt skulle kunna gå vidare. PriU-grupperna samlas runt enskilda specifika teman och träffas under året för att fördjupa diskussionerna och idéutvecklingen.
All intresserad personal och intresserade studenter är också välkomna.

Kontakt