Till innehåll på sidan

Storträffen – Utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem

Grupp med människor i en föreläsning sal

För att stärka ett KTH-övergripande samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av våra utbildningar arrangeras storträffen varje termin. Dessutom finns det ett flertal tematiska grupper, så kallade PriU-grupper. Dessa arenor är öppna för alla på KTH, såväl lärare, studenter som personal.

Tid: Fr 2023-05-26 kl 12.30 - 16.30

Plats: Q1

Språk: Stora delar på engelska

Exportera till kalender

Storträffen om AI och omedgörliga problem

Välkommen till Storträffen om AI och omedgörliga problem, en sammankomst för lärare, studenter och medarbetare på KTH som vill utforska hur vi kan utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem. Under de senaste åren har artificiell intelligens tagit stora steg framåt, vilket har lett till en rad imponerande framsteg inom områden som medicin, transporter och kommunikation. Men samtidigt har vi också stött på utmaningar som inte kan lösas med traditionella metoder, så kallade omedgörliga problem. Denna storträff kommer till stor del att fokusera på just dessa problem och hur vi kan hantera dem på ett effektivt sätt. Vi kommer som vanligt att träffas över lärosätets alla gränser och dela erfarenheter för att diskutera nya perspektiv och lösningar som kan hjälpa oss att skapa en mer effektiv och hållbar undervisning och lärandekultur för framtiden. Välkommen att delta i en spännande och tankeväckande diskussion om AI och dess gränser!" [skrivet med hjälp av Gnearative AI]. 

Storträffen på engelska

Denna Storträff kommer bli helt fysisk och till stora delar på engelska (i plenum samt i flera diskussionsgrupper).

Anmälan

Anmälningslänken är öppen så länge det finns plats.

Anmäl dig här

Program

Preliminära tider

Aktivitet

Plats

12:00-12:30

Lunch, namnskylt, karta och mingel!

Q huset

12:30-13:15

Introduktion och välkomna!

(sker på engelska)

Pristagare, KTHs pedagogiska pris 2022

Luigia Brandimarte talar om sina banbrytande undervisningsmetoder och hur hon tar till sig innovation och tvärvetenskapliga metoder. 

Läs mer och lyssna på poddavsnittet med Luigia

Framtidens Utbildning

Per Fagrell berättar om programpunkter som relaterar till Framtidens Utbildning.

Q1

13:25-13:55

Runda 1

Q-huset och utomhus

14:00-14:30

Runda 2

Q-huset och utomhus

14:30-15:00

Fika

Q-huset

15:00-15:30

Runda 3

Q-huset och utomhus

15:40-16:30

Sammanfattning och avslutning

(sker på engelska)

Q1

16:30-18:00

Mingel och eftersnack (FULLSATT!) Framtidens utbildning  - det nya förändringsprogrammet som ska hjälpa oss att strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildning - kommer att sponsra minglet, eftersom programmet stödjer aktiviteter som uppmuntrar och underlättar för anställda att samarbeta, byta erfarenheter och lära med och av varandra.

Reaktorhallen 

Arenor för utveckling av KTH:s utbildningar

Flera människor i ett sal som diskuterar

För att stärka samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av KTH:s utbildningar har storträffar och PriU-grupper utvecklas under de senaste åren. Samtliga på KTH är välkomna.

Storträffar

En gång per termin bjuder Leif Kari vicerektor för utbildning in samtliga på KTH (lärare, utbildningsledare, utbildningsadministrativ personal och studeranderepresentanter) till storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildning. En stor del av träffen är i rundabordsformat där du kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera runt. Bordsledare ansvarar för att summera och formulera hur KTH gemensamt skulle kunna gå vidare med respektive fråga.

Arbetsgrupper för prioriterade frågor (PriU)

PriU-grupperna samlas runt enskilda specifika teman och träffas under
året för att fördjupa diskussionerna och idéutvecklingen. All intresserad
personal och intresserade studenter är välkomna att delta i PriU-
grupperna. Läs mer om Aktiva prioriterade frågor (PriU-grupper)

Kontakt

Om ni vill komma i kontakt med oss mejla stortraffen@kth.se