Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Instruktioner för bidrag

Konferensen KTH SoTL välkomnar bidrag med flera olika format. Nedan finner du instruktioner om bidrag processen med datum och deadlines, format, riktlinjer för bidrag samt granskningskriterier. Inlämning av bidrag är nu stängt.

KTH SOTL timeline,abstract 20201204,feedback 20210127,schedule 20210217,registration20210308,
Process för inlämning av bidrag

Anmälan

Obs! Perioden för inlämning av bidrag är nu stängt. Granskningar pågår.
.

Riktlinjer för bidrag

Bidraget ska innehålla 200-700 ord inklusive referenser. Om bidraget accepteras kommer den första inlämnade versionen att publiceras online på KTH SoTL webbsida. Det finns inga möjligheter att göra ändringar efter inlämning. Använd följande fem rubriker och välj 2-4 nyckelord:

Innehåll och rubriker

  1. Syfte och bakgrund
  2. Genomfört arbete/arbete på gång
  3. Resultat/observationer/lärdomar
  4. Budskap
  5. Referenser

Granskning och återkoppling av bedömning

KTH SoTL team fattar det slutliga beslutet baserat på granskarnas bedömning och rekommendationer. När abstraktet har granskats kommer författarna att få ett e-postmeddelande om bidraget har accepterats eller avvisats, inklusive kommentarer från granskarna. Varje bidrag kommer att granskas av två på fakultetsmedlemmar vid KTH enligt kriterierna nedan (dubbelblind process). När beslutet är fattat kommer det inte att finnas någon möjlighet att göra ändringar i bidraget.

Kommentarerna från granskarna är avsedda att hjälpa författarna att genomföra en så bra session som möjligt under konferensen. Det är samtidigt en återkoppling till författaren för att kunna förbättra sig att skriva bidrag kring utbildning och undervisning.

Fullständigt paper krävs inte för denna konferens. Bidragen kommer att publiceras på KTH SoTL webbsida.

Kriterier för bedömning 

En bild av Bedömningskriterier på svenska som kan laddas ner som pdf
Bedömningskriterier på svenska

Om du har några frågor, var snäll att kontakta konferenskommittén på mailadress