Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) vid KTH

SoTL är ett vetenskapligt tillvägagångssätt där lärare utvecklar sin praktik genom dokumenterad analys av undervisning och lärande mot bakgrund av aktuell forskning och kunskap om lärande i högre utbildning. För att stimulera och uppmuntra KTH-lärare att stärka sin egen undervisning och sina studenters lärande genom att beforska sin egen praktik, dokumentera och dela med sig av sina lärdomar arrangerar KTH vartannat år en SoTL-konferens.

Fullständig information (konferenser och nyheter) finns i dagsläget endast på engelska.

Begreppet SoTL

Begreppet ”Scholarship of Teaching and Learning” har diskuterats internationellt och nationellt i ett antal år och konsensus om vad det betyder, och inte betyder, har långsamt tagit form. Det är inte bara en fråga om ämneskunskap och undervisningsförmåga. Det inkluderar framför allt en långsiktig vetenskaplig strategi genom vilken läraren utvecklar sin undervisning med dokumenterade analyser av praktik och lärande mot bakgrund av aktuell forskning och kunskap om lärande i högre utbildning. Dessutom, och inte minst viktigt, ingår i begreppet att lärande offentliggör och diskuterar sina tankar och resultat med kollegor. 

Vad är SoTL och SoTL-metoden?

I sitt keynote-anförande på KTH SoTL-konferensen 2017 delade Torgny Roxå med sig av sin åsikt om vad SoTL handlar om, samt tillhandahöll förslag till kommunikativa lösningar som kan användas för utveckling av både individer och organisationer.

Se "Collegiality as organizational culture – change and development and the SoTL"

KTH SoTL-konferenserna

Huvudsyftet med denna interna konferensserie är att stimulera KTH-lärare att utveckla sin undervisning och lärande genom att beforska, dokumentera och dela med sig av sina utbildningsinsatser.

Deltagande i konferenserna är avgiftsfritt.

Keynote-anförande av Leif Kari från konferensen 2019.

Kontaktadress

kth-sotl@kth.se

SoTL-teamet för 2021

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-sotl@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-05