Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programsammanhållande kurs

En programsammanhållande/programintegrerande kurs (Prosam) är ett utbildningsverktyg som främjar bl.a. studiemotivationen, genomströmningen och kursutvecklingen. KTH:s Prosam-modell innehåller både introduktion till högskolestudier och en form av mentorsystem för nya studenter. I syfte att andra program ska kunna starta egna motsvarande kurser ges här handfasta tips och konkret material utöver att modellen beskrivs, motiveras och analyseras.

Om KTH:s Prosam-modell

Den modell för en så kallad programsammanhållande (prosam) eller programintegrerande kurs som beskrivs här innehåller både introduktion till högskolestudier och en form av mentorsystem för nya studenter. Med en prosamkurs kan:

  • studenterna träna på att reflektera över sina studier och yrkesrollen.
  • lärarna få insikt om programmet och studenternas uppfattning om det och på programmets kvalitetsutveckling.
  • programmet få in ämnen som till exempel JML-frågor (jämställdhet, mångfald och lika villkor)  på ett naturligt sätt i utbildningen.

Om Prosam-modellen - så här gör du

Publikationer om Prosam

Professionaliserar studenterna

En programsammanhållande kurs utbildar professionella studenter, som förstår hur programmets kurser hänger ihop, varför programmets utformning gör att examinerade uppfyller utbildningsmålen och hur man ska plugga framgångsrikt. Studenterna får träna på att reflektera över sina studier och yrkesrollen.

Studenterna träffas i små årskursöverskridande grupper under ledning av en mentor/lärare för att diskutera reflektionerna. Kursen kan därigenom ha många goda effekter även på lärarnas insikt om programmet och studenternas uppfattning om det och på programmets kvalitetsutveckling.

Varför? Motivering till Prosam

Fungerar i stor skala

Björn Hedin skapade den första prosamkursen på civilingenjörsprogrammet i medieteknik. 2010 startade Viggo Kann en motsvarande kurs på civilingenjörsprogrammet i datateknik och visade att konceptet fungerar i stor skala, med uppåt 500 kursdeltagare från tre årskurser.

Lista över Prosamkurser

På denna webbplats beskrivs, motiveras och analyseras denna modell för programsammanhållande kurser i syfte att andra program ska kunna starta egna motsvarande kurser. Här ges därför tips om hur programsammanhållande kurser kan inrättas och administreras samt hur lärarmentorerna ska engageras och instrueras.

Kontakt

Detta utbildningsverktyg är resultatet av ett projekt på Institutionen för lärande  som drevs av:

Marie Magnell
Marie Magnell universitetsadjunkt magnell@kth.se 087908023 Profil