Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utrymningsledare

Här finner du en lista över samtliga utsedda urtrymningsledare för ABE-skolans lokaler. Det finns även en länk till KTH:s övergripande beskrivning av utrymningsledarens uppgift.

Beskrivning av utrymningsledarens uppgift

Institution

Våningsplan och plats

Utrymningsledare

Arkitektur

Osquars Backe 59

Plan 1

Julio Cabrera
Anna Eklund

 

Plan 3

Ann Legeby
Erik Wingquist

 

Plan 4

Paulina von Rahmel
Claes Sörstedt

 

Plan 5

Flora Bahram
Lorenz Pirus

 

Plan 6

Maria Björk Carleborg
Erik Stenberg

Teknikringen 76

Plan 3

Foteini Kyriakidou

Byggvetenskap

Brinellvägen 23, kontorshuset

Plan 2 Romain Balieu

-

Plan 3 Johanna Dyberg

-

Plan 4 Oskar Fröidh

Brinellvägen 23, köket

Plan 1

Rickard Bellander

- Plan 2 vakant
Brinellvägen 23, labbet - Viktor Brolund

Teknikringen 78

Hela byggnaden

Alicja Tykocka Ström

Fastigheter och byggande

Teknikringen 10B Plan 6

Milan Horemuz
Sviatlana Engerstam

Filosofi och historia

Filosofi

Teknikringen 74D

Plan 5

Tor Sandqvist

Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Teknikringen 74 D

Plan 5

Siegfried Evens

Teknikringen 72

Plan 5

Erik Isberg

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Teknikringen 10B

Plan 3

vakant

 

Plan 4

Ahmad Al-Najjar
Zoé Barjot

 

Plan 5

Magnus Svensson
Eva Magnusson

Teknikringen 76

Lab-korridor

Agnieszka Renman

Samhällsplanering och miljö

Teknikringen 10A

Plan 1

Marcus Adolphson

 

Plan 2

Therese Isaksson

 

Plan 3

Takeshi Shirabe

 

Plan 4

Daniel Jonsson

Skolkansliet och Utbildningskansli ABE

Teknikringen 72

Plan 4, Utbildningskansli ABE / Kommunikation och Samverkan

Cecilia Månson Blom
Tobias Jensen
Franziska Sperling
Josefin Backman

Teknikringen 72 B Plan 3, vaktmästeri Vakant
Teknikringen 74 D Plan 4, Skolkansliet Nasrulo Azizov
Vildane Hyseni
Sabina Flodén Schönherr
  Plan 4, HR/Ekonomiadministration Eva Pettersson
Barbro Hallås
  Plan 3, Utbildningskansli ABE

Tiina Vinter
Hanna Korhonen

Caroline Nilsson

Viable Cities

Drottning Kristinas väg 43

Viable Cities

vakant