Till innehåll på sidan

Inbjudan till utbildning: Hjärt- och lungräddning (HLR)

I november kommer tre nya utbildningstillfällen att erbjudas i hjärt- och lungräddning för de medarbetare inom ABE-skolan som inte hade möjlighet att delta under vårens tillfällen. Varje kurstillfälle är begränsat till tolv deltagare.

Foto: Pexels

Hjärt- och lungräddning handlar om att hålla en person vid liv tills ambulans är på plats. Efter utbildning i HLR ska alla deltagare ha handlingsberedskap att kunna utföra HLR samt vara motiverade att starta HLR. Utbildningen går igenom alla steg i hjärt- och lungräddningen, från att identifiera ett hjärtstopp, till att utföra en HLR (inklusive genomgång av hjärtstartare).

Plats: Stora konferensrummet, Teknikringen 74D, Plan 4

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare på ABE-skolan och VS ABE.