Närmast anhörig

Arbetsgivaren behöver ha namn och telefonnummer till närstående personer som kan kontaktas vid sjukdomsfall eller olycka. Det är frivilligt att lämna in dessa uppgifter. Du lämnar uppgifterna själv i Egenrapporteringen under ”Mina sidor". Du kan också fylla i en blankett och lämna till institutionens personalredogörare. Uppgifterna samlas i en pärm hos personalredogöraren på institutionen.

Blanketten hittar du under "Säkerhet och kris" bland Blanketter och mallar .