Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vaktmästeri och lokalärenden

Alla lokalärenden på ABE-skolan registreras i ett ärendehanteringssystem.
Det är därför viktigt att alla ärenden anmäls direkt till respektive vaktmästares funktionsmailadress.

ABE-skolans vaktmästeri kan hjälpa till med olika lokalärenden och andra former av intern service (t.ex flytt av möbler, beställning av flyttkartonger, upphängning av tavlor/anslagstavlor, mindre reparationer, byten av lampor, beställning av hantverkare, beställning av containrar, felanmälningar gällande fastigheten m.m.).

Hus Vaktmästare Mail
43:4A: Arkitektur (Osquars Backe 5 - 9)

Julio Cabrera Arias

vaktis@arch.kth.se

43:10: Teknikringen 10

43:11: Teknikringen 72-76 och Brinellvägen 28

43:12: Teknikringen 78

43:25: Teknikringen 10B

43:35: Brinellvägen 23

Sultan Mahmood

vaktmastare@abe.kth.se