Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbarhet vid evenemang

Anställda på KTH arrangerar årligen ett stort antal möten, exempelvis konferenser och event, stora som små. Genom möten kan nya samarbeten och lösningar på framtidens utmaningar hittas. Samtidigt påverkar fysiska möten vår miljö på ett mer eller mindre negativt sätt. Genom att göra rätt val när möten arrangeras kan vi bidra till en hållbar utveckling och samtidigt minska negativ påverkan.

Det är enklare än du tror att arrangera ett hållbart möte. Det handlar om att göra rätt val som sällan gör att det blir dyrare, bara mer skonsamt för miljön. Genom att välja en bra lokal, ta hänsyn till deltagarnas förutsättningar, premiera hållbara transportslag, välja bra leverantörer av mat och dryck och använda tillgänglig teknik så kan du göra mycket med små medel.

Evenemangsgruppen på KTH:s verksamhetsstöd ger gärna råd hur KTH kan arrangera möten med minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö och en checklista har tagits fram för att underlätta arbetet. Se Riktlinjer för hållbara möten .

Att arbeta med hållbara möten är en del i KTH:s övergripande miljö och hållbarhetsarbete. Möten berör flera områden som KTH har bedömt som betydande inom miljö och hållbarhetsarbetet så som samverkan, transporter, avfall och inköp.

KTH:s policy för hållbar utveckling

​​​​​​​KTH:s övergripande hållbarhetsmål - resurshushållning ​​​​​​​

Klimatmål 2021-2045 ​​​​​​​