Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Besök KTH:s labb

KTH öppnar dörrarna till sina unika forskningsmiljöer! Under våra labbrundor får du besöka några av KTH:s labb och lära dig om forskningen som bedrivs där, se lokalerna och prova på olika projekt som labben arbetar med. Välkommen!

Tid: On 2021-10-06 kl 16.00 - 17.30

Plats: KTH Campus, Valhallavägen

Exportera till kalender

Experiment i Elkraftlabbet.

KTH bjuder in intresserade att besöka spännande och världsledande forskningsmiljöer under så kallade labbrundor. Varje labbrunda är en och en halv timma lång och innehåller besök på två till tre olika labb. Varje runda leds av en guide, och gruppen består av mellan 10-15 personer. I år erbjuds en runda på engelska och två på svenska.

Ytterligare information om evenemanget, såsom startplats, skickas efter anmälan via mejl. Evenemanget genomförs i enlighet med rådande riktlinjer för fysiska evenemang under covid-19. Information om riktlinjer och regler kommer att ges i början av varje tur.

Runda 1 (engelska)

Under labbrunda 1 får du besöka tre mindre labbmiljöer.

Anmälan

Fusionsreaktorn (EXTRAP T2R)

EXTRAP T2R är en experimentanläggning för forskning om fusionsenergi. Vid anläggningen studerar forskare magnetisk inneslutning och upphettning av plasma, en metod för att framställa stora mängder energi genom kärnfusion. Fusionsenergin kan vara lösningen på framtidens energiproblem men kräver teknik som klarar extrema förhållanden, speciellt hög plasmatemperatur. Plasmat i EXTRAP T2R anläggningen har upphettats till en temperatur av ca 3 miljoner grader.

Anechoic Chamber

I det här labbet utför våra forskare mätningar av elektromagnetiska antenner, från 2 till 40 gigahertz (GHz). Labbets väggar är täckt av blått skumgummi som absorberar elektromagnetiskt eko.

PDC paralleldatacentrum (KTH:s superdator)

KTH:s Paralleldatorcentrum (PDC) är hem till Sveriges mest kraftfulla superdator. Under turen får du en inblick i superdatorns uppbyggnad och hur den används i forskning genom sin förmåga att hantera komplex data och utföra avancerade beräkningar. På engelska kallas denna labbmiljö för PDC Center of High Performance Computing.

Runda 2 (svenska)

Under labbrunda 2 får du besöka två större miljöer.

Anmälan

Smart mobility lab och Integrated Transport research lab

I Smart Mobility Lab (SML) och Integrated Transport Research Lab (ITRL) forskar man på framtidens transporter och trafik. På SML arbetar man med utveckling och tester av lösningar för intelligenta transportsystem och självkörande bilar med hjälp av simulering och modeller. På ITRL arbetar KTH tillsammans med Scania med att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

Elkraftlabbet (SPL)

På SPL pågår forskning, utveckling och utbildning i ämnet elteknik. Labbet tittar på prototyputveckling och test av kraftelektronik, antenner, elmaskiner och drivsystem. Här ingår också högspänningslabbet som man använder för forskning inom högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för impulsurladdningar och elektrostatiska experiment.

Runda 3 (svenska)

Under labbrunda 3 får du besöka Odqvistlaboratoriet, en stor anläggning som rymmer många olika typer av labb.

​​​​​​​Anmälan

Odqvistlaboratoriet

Välkommen till KTH:s labb för teknisk mekanik! Här får du en genomgång av ett antal olika miljöer, bland annat en sju meter lång vindtunnel, och ett helt ljudisolerat rum i Labbet för ljud och vibrationer.​​​​​

Nobel Calling

KTH:s labbrundor ges inom ramen för Nobel Calling, ett årligt projekt som leds av Nobelstiftelsen. Nobel Calling syftar till att samla aktiviteter inom forskning och vetenskap som arrangeras i Stockholm under veckan då årets Nobelpris tillkännages. I år arrangeras Nobel Calling mellan 4 och 11 oktober.

Om Nobel Calling

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-25