Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovations for the Blue Planet 2024

BluePlanet2024 samlar forskare från olika discipliner och andra relevanta samhällsaktörer för att gemensamt diskutera och utforska de senaste rönen om processer, metoder och teknik för innovativa lösningar i en vattenvänlig värld.

Tid: Ti 2024-04-23 kl 08.30 - To 2024-04-25 kl 16.00

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Konferensen pågår i tre dagar, varav två dagar ägnas åt huvudpresentationer, plenarmöten, postersessioner, utställning och paneldiskussioner, och en dag ägnas åt studiebesök. Exkursionerna kommer att gå till platser i Stockholm som visar hur viktigt vatten är och vilken nyckelroll det spelar i våra samhällen. För det senare kan deltagarna välja mellan tre alternativ: Sjöstadsverket Water Innovation Centre, Djurö marina fältstation och Utö-initiativet. De två första konferensdagarna kommer att behandla de fyra huvudämnena, med en halv dag tillägnad varje ämne:

  • Vatten och samhälle
  • Kopplingen mellan vatten, produktion av blå mat och klimat
  • Cirkularitet i vattenförvaltningen
  • Digitalisering inom vattensektorn

Arrangör

Konferensen organiseras och sponsras av WaterCentre@KTH tillsammans med Blue Food - Centre for Future Seafood och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) med stöd från KTH Digitaliseringsplattform.

Registrering

Ytterligare information om programmet och registrering finns på konferensens hemsida: blueplanetconference.se/

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-10