Till innehåll på sidan

Konferens: Matematik för komplexa data

Brummer & Partners MathDataLab vid Matematiska institutionen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm anordnar en internationell konferens om matematik för komplexa data. Syftet med konferensen är att samla ledande experter inom området och lyfta fram de senaste framstegen inom matematik relaterad till dataanalys och artificiell intelligens. Konferensen är avsedd att täcka ett brett spektrum av ämnen med tonvikt på dataanalys, inklusive algebra och topologi, sannolikhet och statistik, tillämpad harmonisk analys och optimering.

Tid: Må 2022-06-13 - To 2022-06-16

Plats: E1

Språk: Engelska

Kontakt:

Henrik Hult

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-23