Till innehåll på sidan

Webbpublicering på KTH

KTH:s officiella webbsidor ska innehålla information om KTH:s verksamhet och följa gällande lagar och förordningar samt riktlinjer och föreskrifter från KTH.

Filmning av föreläsning

Lär dig digital tillgänglighet på tre timmar

Digital tillgänglighet betyder att alla – oavsett funktionsvariationer – kan använda digitala tjänster och webbplatser. Nu finns en Canvas-kurs för dig som anställd. 

Webborganisation

KTH:s webbplats underhålls av dels en central förvaltningsgrupp som upprätthåller gemensamma riktlinjer, bevakar övergripande koncept och bedriver utvecklingsarbete för webbplatsen, dels av en redaktörsorganisation med huvudansvariga som samordnar lokala sidredaktörers arbete.

Webbansvariga

Webbplatsens koncept

För de delar av webbplatsen som är upprättade i webbmiljöer underhållna av den centrala förvaltningsgruppen gäller bestämda systemlösningar och till dessa är specifika designmallar, navigeringsprinciper och informationsstrukturer knutna.

Den grafiska formen på webbplatsen är kopplad till ett helhetskoncept som omfattar bland annat struktur, navigering, språkhantering, utbildning, support och ansvarsroller. Konceptet bevakas av förvaltningsorganisationen och är i viss utsträckning inbyggd i den tekniska miljön. Det efterlevs också av centralt förvaltade applikationer som är tekniskt fristående webbplatsens övergripande publiceringssystem men integrerade med webbplatsens form och navigering.

Eftersom formen på webbplatsen är en del av en helhetslösning kan den inte överföras på webbsidor i andra tekniska lösningar utan att det sker i nära samarbete med den centrala förvaltningsgruppen.

Polopoly

KTH använder Polopoly som gemensamt publiceringssystem. Merparten av innehållet på www.kth.se och interna webbplatsen intra.kth.se hanteras i detta system.

Mer information om Polopoly på KTH 

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-09