Publicera på webb

Din uppgift som innehållsägare är att skapa värdefullt och tillgängligt innehåll för dina läsare. Här kan du läsa om hur du planerar ditt innehåll.

Kontakt

Webbansvarig på din skola

Sara Öhman, webbredaktör Kommunikationsavdelningen

När du ska ta fram nytt innehåll till webben eller arbetar om en gammal sida behöver du planera ditt innehåll. Här kan du ladda ned en checklista.

Checklista för publicering på webb (pdf 48 kB)

Målgrupp

När du publicerar material på webben är det viktigt att du har i åtanke vilka det är du ska nå med ditt budskap.

Här är några frågor du kan ställa dig:

  • Vem vänder sig sidan till?
  • Vilka behov har användarna?
  • Vad ska de veta och känna efter att ha läst sidan?
  • Vad ska användarna göra efter att de har läst sidan, vad är nästa steg?

Länka och relatera till sidor som har mer att tillföra till ämnet. Det kan vara både på KTH eller externa webbplatser.

Språk

Ska texten finnas på både svenska och engelska? Viss typ av information är vi som myndighet skyldiga att ha åtminstone på svenska. Information som vänder sig till både svensk- och icke svensktalande bör finnas på båda språken.

Tänk på att inte blanda språk i samma struktur.

Struktur

En bra sidstruktur uppfattas som enkel, snabb och lätt att använda. Det är viktigt att den är överskådlig och inte skapar ett brus med för mycket information som användarna inte behöver.

Börja med överskådligt och brett högt uppe i strukturen. Längre ned i strukturen kan du vara mer specifik.

Publicera samma innehåll på flera ställen

Undvik att korspublicera in sidor för att de kan vara bra att ha. Ofta har man olika målgrupper på olika delar av webbplatsen och man kan behöva anpassa sin text. Risken för att användarna hamnar i fel sammanhang när de har sökt sig fram till sidan ökar dessutom vid korspublicering. Skriv hellre en kortare, anpassad, text och länka till det ställe där man kan läsa mer.

Tillgängligt innehåll

Tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda webben men tillgängliga webbsidor är bra för alla. Informationen blir lättare hittad, läst och förstådd.

Varför är tillgänglighet viktigt?

Innehållsansvar

Allt innehåll KTH:s webbplats ska ha en innehållsansvarig. Vanligt är att det är den innehållansvariga som även sköter om de löpande uppdateringarna men man kan också utse någon annan. Det är också viktigt att ha en backup i form av en kollega som kan göra akuta ändringar vid t ex semester.

Vårda ditt innehåll

Ha för vana att se över dina sidor med jämna mellanrum. Det är viktigt att rensa och inte ha mer innehåll än vad som behövs. Sidor som är inaktuella eller innehåller felaktig information ska avpubliceras.

Avpublicera gammalt material

Det finns lagkrav på att allmänna handlingar ska hanteras enligt vår interna föreskrift. Däremot finns det inget i lagen som säger att all information ska finnas tillgängligt på webben. Du kan alltså med fördel avpublicera gammalt material och hänvisa besökare till det centrala arkivet alternativt din skolas arkiv för äldre protokoll/dokument etc.

Dokumenthantering och offentlighetsprincipen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp