Riktlinjer för gemensamma huvudingångar

Med huvudingångar avses ingångar direkt under KTH:s startsida och som typiskt nås från webbplatsens gemensamma sidhuvud.

Huvudingångar har förstasidor av startsideskaraktär som fyller full skärmbredd i desktop-läge. 

Förstasidorna fokuserar på fortsatt navigering via länksamlingar som ger vägar ned till ingångens samtliga delar, men lämnar också utrymme för puffmaterial som särkskilt lyfter fram visst innehåll eller uppmärksammar på aktuella händelser.

Där huvudingången utgör egen länk i sidhuvudets horisontella meny ("megameny") återspeglar innehållet i den utfällbara menyn innehållet på huvudingångens förstasida.

I exemplet nedan visas det utfällbara innehållet i megamenyn när markören förs över länken för huvudingången "Utbildning".

Klick på länken "Utbildning" i megamenyn tar besökaren till utbildningsingångens förstasida där innehållet från den utfällda menyn återkommer.

Förstasidan kan kompletteras med puffmaterial eller annat som inte finns i megamenyn, men det bör ske på underordnad plats. Menyinnehållet är huvudfokus. 

I vissa fall leder länkarna på förstasidan till innehåll som i sin tur är väldigt omfattande och där vänstermenyn kan vara problematisk.

På utbildningsingången är de underliggande ingångarna för olika typer av utbildning sådana exempel. Här kan ytterligare en nivå av sida som fyller full bredd användas. I det här exemplet gäller sida med fullbreddsvy för ingången för KTH:s civilingenjörsprogram. Fortsatt navigering sker genom sidans länksamlingar och puffmaterial. 

När besökare väljer ett program på sidan för civilingenjörsprogram har vi nått en nivå i strukturen där vänstermenyn kan tillämpas problemfritt. Programmet får karaktären av undersajt med egen vänstermeny, ufällbar i upp till tre samtidiga nivåer. I och med att vänstermenyn dyker upp först nu behöver den inte hantera innehållet högre upp i strukturen. 

Bakåtnavigering till nivå ovanför programmet sker via länkstig eller tillbaka-länk ovanför menyrubriken.

Möjlighet finns också att låta innehållet från en ovanliggande fullbreddssida återges i sidfoten för de underliggande sidorna. Det förstärker kopplingen mellan undersajten och det övergripande innehåll den är en del av.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-17