Kontaktuppgifter och övrig information om annonsering

All rekryteringsannonsering på KTH ska gå via personalavdelningen på UF. Genom KTH:s regelbundna annonsering med en enhetlig layout och logo får KTH en visuell identitet som blir kännetecknande för KTH:s profil och image. KTH använder sig av ett rekryteringssystem där vi hanterar hela rekryteringsprocessen för alla typer av rekryteringar, från initieringsfas till prövning och beslut om anställning.

Annonsregler

KTH:s regler säger att lärarannonser, och med detta menas annonsering för biträdande lektor, lektor och professor, måste annonseras i minst tre veckor, medan övriga annonser måste annonseras i minst tio kalenderdagar. För lärarannonser enligt ovan ska skolan också ansvara för att deras internationella forskarnätverk informeras och att annonsen publiceras i för forskningsområdet relevant media (publikationer, sändlistor och hemsidor).

För publicering på KTH:s intranät får detta göras för T/A/S, forskare, forskningsingenjörer samt postdoktorer efter samråd av rekryterande chef med KTH:s personalchef. Det ska stå med på rekryteringstillståndet i de fall ett sådant behövs. Annonserna hamnar här:

Lediga jobb endast utlysta via intranätet

OBS! För att säkerställa att annonser publiceras och förlängs i tid, ska man skicka in begäran om publicering minst tre arbetsdagar i förväg. Alla annonser hanteras i den ordning de kommer in. För förlängning av ansökningstid innebär det att om sista ansökningsdagen är en måndag bör begäran om förlängning komma in senast på onsdagen veckan innan. Om sista ansökningsdagen är en fredag bör begäran om förlängning skickas in senast på tisdagen osv.

Riktlinjen för annonsering av anställningar kan läsas i sin helhet bland KTH:s styrdokument inom området rekrytering .

Kontakt

För frågor som rör rekryteringsannonsering ska du i första hand maila till rekryteringsannonser@kth.se . För frågor om rekryteringssystemet ska du i första hand vända dig till din superuser på skolan och i andra hand till rekryteringssystem@kth.se   . För frågor som rör lärartillsättningsprocessen ska du vända dig till din centrala handläggare inom lärartillsättningar .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringsannonser@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-07-03