Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. För upphandling följer då, att vi är skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). KTH har tagit fram rutiner för inköp och upphandling.

Sidorna om direktupphandling samt upphandling över direktupphandlingsgränsen kommer enbart inköpsansvariga åt. Därför ska du kontakta skolans inköpsansvarig för mer information.

2020-04-06: Så här i Corona-tider kommer en del frågor kring avtalshantering, p g a svårigheter att uppfylla åtaganden i avtal. Affärsjuridiska gruppen och upphandlingsgruppen har därför tagit fram en vägledning  i frågan .

Köpa vara eller tjänst? Gör så här!

Kontakta inköpsansvarig på skolan , som vet vad som gäller.

Om det finns ett ramavtal för den vara/tjänst du behöver, ska du alltid använda ramavtalet. Det ska användas oavsett belopp och oavsett hur/var avropet (beställningen) görs, Wisum eller annat. Om KTH saknar ramavtal för det du behöver, ska du använda statliga ramavtal. I vissa fall har skolan egna avtal.

KTH:s ramavtal läggs löpande upp i avtalsdatabasen .

Information om ramavtal samt inköp finns också på KTH:s sidor om e-handel, med länk till e-beställningssystemet Wisum .

Statliga ramavtal finns på avropa.se

Om det jag söker inte finns på avtal?

Kontakta inköpsansvarig på din skola för mer information.

Information till leverantörer

Om du är leverantör och vill veta mer om upphandling på KTH kan du gå vidare till sidan

Upphandlarprofil - information till leverantörer

Aktuella tröskelvärden inom LOU (Lagen om offentlig upphandling)

Vartannat år ser EU över tröskelvärdena för offentlig upphandling.

Från 1 januari 2020 gäller nya tröskelvärden, i SEK,  för statliga myndigheter som KTH, enligt följande:
Varor och tjänster: 1 424 377
(förutom sociala och andra särskilda tjänster):
Sociala och andra särskilda tjänster
(förutom välfärdstjänster): 7 701 675
Byggentreprenader: 54 938 615
Direktupphandlingsgränsen: 615 312 (samtliga varor och tjänster)

Komplett information finns på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/