Till innehåll på sidan

Upphandling

KTH är en statlig myndighet. Därför är vi skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och KTH:s rutiner och processer för upphandling.

Köpa vara eller tjänst? Gör så här!

Kontakta inköpsansvarig och/eller din skolas inköpsorganisation

Om det finns ett ramavtal för den vara/tjänst du behöver, ska du alltid använda ramavtalet. Information om ramavtal finns i avtalskatalogen . Här står det hur man avropar (beställer) och vem som får avropa.

Information om ramavtal samt inköp finns också på KTH:s sidor om e-handel,

med länk till e-beställningssystemet Wisum . För frågor om behörigheter i systemet och/eller rena användarfrågor ska du kontakta din skolas inköpsansvarig.

Om KTH saknar ramavtal för det du behöver, ska du använda statliga ramavtal om varan/tjänsten finns där. Statliga ramavtal finns på avropa.se  I vissa fall har skolan egna avtal.

Om det jag söker inte finns på avtal?

Kontakta inköpsansvarig på din skola . Du ska också kontakta inköpsansvarig om:

  •  för information om direktupphandling (dvs köp upp till 700 000 SEK exkl. moms). Observera t ex, att direktupphandlingar från och med 100 000 ska annonseras. Detta hjälper inköpsansvarig till med.
  • du har frågor om upphandling över direktupphandlingsgränsen (köp över 700 000 SEK exkl. moms)