Till innehåll på sidan

Stoppdatum för beslut om utbildningsutbud för program och programkurser

On 31 maj - Sö 31 december