Stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Ti 28 januari - To 31 december