Stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

To 2 april - To 31 december