Stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

On 13 november - Ti 31 december