Till innehåll på sidan

Webbinarium om framtidens energi

Elpriserna under denna vinter bedöms bli de högsta i Sverige på flera årtionden. Det är inte bara i Sverige som energisituationen är ansträngd. De ökade elpriserna riskerar slå hårt mot aktörer i hela Europa. Enligt Europaparlamentet har den offentliga förvaltningen en ledande roll i arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen.

Tid: On 2023-01-18 kl 12.00 - 13.00

Plats: Zoom webinar

Språk: Svenska

Kontakt:

evenemang@kth.se

Exportera till kalender

Bild på bokomslaget om energi antologin.

Vad behöver vi göra för att på bästa sätt bidra till en minskad elförbrukning? Vilket är det snabbaste sättet att möta dagens ökande elbehov i Sverige? Behövs kärnkraft för att klara energibehovet?

Dessa frågor ska forskare från KTH:s Energiplattform prata om utifrån deras forskningsantologi ”Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget”.

Föreläsare:
Lina Bertling Tjernberg och Christophe Duwig, forskare från Energiplattformen samt Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH.

Målet med KTH:s Energiplattform är att skapa en välkomnande mötesplats för samarbete och spridning av forskningskunskap om energi.

Föreläsningen ges som komplement till GVS julklapp, men samtliga KTH anställda är varmt välkomna att delta. 

Du kan beställa eller ladda ned antologin ”Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” på energiantologi.se .

 Energibesparingsåtgärder på KTH

KTH har mål att i samverkan med fastighetsägare minska den köpta energin, ha nollutsläpp av växthusgaser från produktion av inköpt el, värme och kyla, minska energianvändning samt öka effektiviteten i lokalanvändningen.

Läs mer om målen samt åtgärder för energibesparning: Hållbara byggnader | KTH Intranät

Regeringsuppdrag: Energibesparning i statliga myndigheter

KTH ska som myndighet genomföra åtgärder för att spara energi enligt nytt uppdrag från regeringen. Mer information om projekt och åtgärder som vidtagits i samverkan med fastighetsägare och internt på KTH finns här: Regeringsuppdrag: Energibesparing i statliga myndigheter | KTH Intranät

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-02