Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Många valde att rösta i fakultetsval

Poträtt på Sofie Ritzén
Sofia Ritzén blev omvald som dekanus för KTH.(Foto: KTH)
Publicerad 2023-12-19

Ett högt valdeltagande och de kandidater som valberedningarna föreslagit röstades fram. Det var utmärkande för resultatet av valen till fakultetsrådet respektive skolornas fakultetsnämnder.

– Det är väldigt roligt och för min personliga del är jag glad att få vara med och få vår nya kollegiala struktur på plats, säger Sofia Ritzén, som blivit omvald till dekanus.

Valdeltagandet till fakultetsrådet ökade från 35 till 57 procent. Fakultetsrådet kommer från 1 januari att bestå av tre ledamöter som varit med under förra mandatperioden och fyra som är nya.

– Det är roligt, men tufft, vi ska ju nu ta över utbildningsnämndens uppgifter som rör en rad strategiska frågor kring utbildning, säger Sofia Ritzén.

Utbildningsutbud, breddad rekrytering, breddat deltagande och livslångt lärande är några av de olika frågor som kommer ligga på fakultetsrådets bord.

Vidare kommer fakultetsrådet arbeta med kvalitetsutveckling och att utveckla karriärsystemet för rekryterings och befordringsvägar. Universitets roll i samhället och i en demokrati är en annan viktig fråga på agendan.

– Alla de här frågorna är centrala att arbeta med. Nu har vi arbetat fram ett nytt kvalitetssystem för utbildning och nästa steg är att utveckla ett för forskning också. Dessutom hoppas vi kunna stärka och bibehålla det stora engagemanget vi ser genom dessa val i KTH:s utveckling.

Valdeltagandet i valen till skolornas fakultetsnämnder varierade mellan 47 och 67 procent.

Hur kommer fakultetsrådet och nämnderna arbeta ihop?

– Tanken är att ha regelbundna träffar med vice ordförande i nämnderna. Det här får vi också bygga upp tillsammans så att överhörningen fungerar bra, säger Sofia Ritzén. Också utbildningsfrågor och frågor kring rekrytering och befordringar kommer att hanteras i skolövergripande utskott som fakultetsrådet kommer att samordna.

Valresultat

På  kan man läsa om valresultat och vilka som valdes som ledamöter i fakultetsrådet respektive skolornas fakultetsnämnder.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-12-19