Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny överenskommelse med Akademiska Hus

Två personer vid skrivbord skriver under varsitt papper.
Anders Söderholm, rektor KTH och Caroline Arehult, vd på Akademiska Hus skriver under en avsiktsförklaring. Foto: Akademiska Hus
Publicerad 2024-01-26

KTH:s strategiska och långsiktiga samarbete med Akademiska Hus stärks. Det blev tydligt genom den avsiktsförklaring som undertecknades av båda parter den 17 januari.

Målet är ett samarbete inom utbildning, forskning och innovation för att gemensamt bidra till ett mer hållbart samhälle och snabba på omställningen.

– Nu fördjupar vi vårt samarbete med Akademiska Hus ytterligare och jag ser fram emot att vi tillsammans bygger kunskap som kommer göra stor nytta kring bland annat optimerad lokalanvändning, energieffektivisering och återbruk för att nämna några exempel, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

Samverkan kommer att ske inom områden som är strategiskt viktiga för båda parter och som går i linje med både FN:s globala hållbarhetsmål och KTH:s respektive Akademiska Hus egna klimatmål.

Minskad påverkan på klimatet

Andra frågor som kan bli aktuella att samarbeta kring rör till exempel cirkulära flöden​, digitala lösningar för hållbarhet och minskad klimatpåverkan vid renovering och ombyggnad för att hitta nya lösningar och metoder. Uppföljning sker årligen och redovisas till ledningen vid Akademiska Hus och KTH.

–Det finns ett gemensamt intresse av att lyfta fram kunskapsmiljöernas betydelse for att stärka Sverige som kunskapsnation. Både vi och KTH är också positiva till ökat nyttjandet av befintliga lokaler och att använda campus som testbäddar för att främja utbildning, forskning och innovation, säger Caroline Arehult, vd på Akademiska Hus.

Enligt överenskommelsen, Memorandum of Understanding, MOU, ska samverkan och dialog drivas inom ramen för ett strategiskt samverkansforum. Tove Malmqvist Stigell, forskare på institutionen hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på ABE-skolan på KTH är ordförande för det gemensamma forumet.

– Jag ser fram emot att vi tillsammans kan bidra till inspiration och innovativa lösningar på KTH campus men också för en mer hållbar samhällsbyggnadssektor, säger Tove Malmqvist Stigell.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-01-26