Till innehåll på sidan

JIKTH - Jämställdhetsintegrering på KTH

Jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – är ett arbete vilket bygger på uppdraget från regeringen till högskolesektorn som kom 2016 och som fortfarande pågår.

Uppdraget ges till "universitet och högskolor att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de svenska jämställdhetspolitiska målen". 

Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföras. KTHs JIKTH-plan för 2017-2019 reviderades under 2020 och resulterade i en ny plan som gäller 2021-2022.

Ansvarig för arbetet med jämställdhetsintegrering vid KTH är vicerektor för jämställdhet och värdegrund.

Vid KTH ses jämställdhetsintegrering i ett brett perspektiv och korreleras med det proaktiva arbetet mot diskriminering.

Rapport Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH under 2021-2022 (pdf 223 kB)

Rapport Ett Jämställt KTH -Plan för Jämställdhetsintegrering av KTH - JIKTH- (docx 595 kB)

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-12