JIKTH - Jämställdintegrering på KTH

Jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – är ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen". Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföras under 2017–2019.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Eva-Lotta Thomas
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-12-05