Till innehåll på sidan

JIKTH - Jämställdintegrering på KTH

Jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – är ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen". Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföras under 2017–2019.

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-10