ST Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombudets roll är bland annat att vara förhandlingsmotpart i lokala frågor (där beslut fattas av närmsta chef), ge information till medlemmarna och att vara arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Nadia Arman nadia.arman@abe.kth.se Fastigheter och byggande
Therese Gellerstedt tgel@kth.se Samhällsplanering och miljö
Bibbi Nissan bibbi.nissan@abe.kth.se Transportvetenskap
Ann-Catrine Norrström ann-catrine.norrstrom@abe.kth.se Hållbar utveckling miljövetenskap och teknik 
Eva Pettersson evapett@kth.se Dean's Office
Henrik Stålhandske henrik.stalhandske@arch.kth.se Arkitektur
Stefan Trillkott stetri@kth.se Byggvetenskap

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Maria Hjertén mahjer@kth.se Skolkansli
Zofia Laine zofia.laine@sth.kth.se Administration och service
Lena Nordin lena.nordin@sth.kth.se Administration och service

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Erika Appel appel@kth.se Mikro- och nanosystem
Erik Edstam edstam@kth.se IT-ansvarig (Skolan för teknikvetenskap)
Håkan Ferm hakan.ferm@ee.kth.se Fusionsplasmafysik
Karin Karlsson Eklund kaka@ee.kth.se Reglerteknik (RT)

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Dennis Andersson dennis@kth.se Utbildning, Materialvetenskap

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Universitetsförvaltningen (UF)

I uppdraget som Arbetsplatsombud ingår att:

Stödja och företräda medlemmar

 • Lyssna, fånga upp och återkoppla frågor från och till medlemmar
 • Vara länk mellan medlemmar och den lokala fackstyrelsen
 • Samarbeta med skyddsombud
 • Företräda medlemmar i samverkan
 • Stödja medlemmar som vill ha hjälp och vid behov delta i förhandlingar/överläggningar med arbetsgivaren
 • Medverka vid nyanställningar

 Engagera och värva nya medlemmar

 • Informera medlemmar i aktuella frågor och vilka aktiviteter ST erbjuder
 • Bidra till att kompetensutveckla medlemmar i fackliga frågor
 • Engagera och aktivera medlemmar i fackliga frågor
 • Välkomna nyanställda och erbjuda medlemskap i ST
 • Välkomna nya ST medlemmar
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp