Lönerevision

Inför ditt lönesamtal är det viktigt för dig som ST medlem att veta att du inte omfattas av lönesättande samtal. Efter att du har haft ditt lönesamtal med din chef, så förhandlar även ST åt dig. Det är viktigt att du fyller i löneenkäten så att vi kan motivera den lön som du strävar efter.

Lönesättande samtal innebär att en stor del av förhandlingsrätten och kontrollen försvinner, fackets roll försvagas och därmed även medarbetarnas inflytande. Ett lönesättande samtal är ingen förhandling, utan den enskilde medarbetaren kan ge input men i slutändan är det chefen som bestämmer lönen. Inom ST-KTH värnar vi om kollektivavtalet då vi anser att den modellen är bäst för våra medlemmar.

Löneenkät 2017

Enkäten gäller ST-KTH-medlemmar som har anställning (till minst 40 %) på KTH.

Den utgör ST-KTH:s underlag för löneförhandlingarna mellan ST-KTH:s löneförhandlingsdelegation och förhandlingschefen på KTH. Underlaget kan skickas i pappersform till Fackförbundet ST (214/10), Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm, eller scannas och skickas till st-kth@kth.se.

Löneenkät 2017 (docx 55 kB)

Tips från ST

Här hittar du olika skrifter och tips om hur du bättre kan förebereda dig inför ditt lönesamtal.

Lönerådgivning

Så förbereder du årets lönesamtal

STs löneutbildning

Din lön

Skillnaden mellan formell förhandling och lönesättande samtal

Lönesamtalet bygger på att lönerna slutligen sätts i en formell förhandling mellan fackets representanter och arbetsgivaren. Som underlag för förhandlingen har du ett eller flera samtal med din chef. Under samtalen diskuterar ni hur arbetet fungerar och olika skäl till en löneförhöjning. Här kan det också förekomma konkreta diskussioner om pengar. Samtalet är ett underlag för både arbetsgivaren och facket inför själva löneförhandlingen. Det är viktigt att facket har underlag från dig och övriga medlemmar i form av löneenkäten. Förhandlingen leder fram till ett kollektivavtal där lönerna för de anställda anges.

I lönesättande samtal får du och chefen själva komma överens om lönen. Det du och chefen kommer överens om omfattas av kollektivavtalet om löner på din arbetsplats. Lönesättande samtal ställer större krav både på dig och de fackligt förtroendevalda. Det förutsätter att du har fått utbildning för att hantera samtalet på ett bra sätt. Det är också viktigt att de förtroendevalda finns med som ett aktivt stöd före och efter samtalet. Och att allt förarbete såsom lönekartläggning mm är genomfört.

Samtal om lön

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp