Equality for Quality and SULF/KTH Annual Meeting

A big thanks to Charlotte Holgersson for an inspirational seminar on the Gender Mainstreaming Strategy at KTH! Also wonderful to see and share discussions with all members at the seminar and at the following annual meeting.

Minutes from the Annual meeting will be published soon.

I hope you all have had a good day on Women's International Day, and had the opportunity to discuss and reflect over how we can make future always better.

/Anna-Karin Högfeldt, Chair KTH/SULF

SULF:s lokalförening vid KTH

Annual meeting SULF-KTH 2017-03-08

Welcome to SULF annual meeting for members at KTH!

The date for our upcoming Annual meeting is decided to be March 8th, 2017.

Room: E3

Times:

11-12: Invited lecture, Equality for Quality (Open lecture, in English)

Charlotte Holgersson will talk about gender equality in Academia and the gender mainstreaming efforts at KTH. Charlotte Holgersson is associate professor at Industrial Economics and Management specialized in the field of gender and organizations. She has been expert advisor to KTH on gender equality and is presently involved in putting together a plan for how KTH is going to promote gender equality during the next three years.

12-13 Annual meeting (in English, if needed!)

SULF pensionsmöte

Carl-Johan Erikssons presentation från pensionsmötet.

KTH1 2015.ppt (ppt 2,5 MB)

SULF-dagen den 6 oktober 2016

Den första torsdagen i oktober arrangeras SULF-dagen på landets lärosäten. För 2016 har vi valt att fokuseras på doktoranderna. Med ett program på engelska lyfter vi information om doktorandernas rättigheter samt A-kassan.

Program SULF-dagen (pdf 547 kB)

Programme SULF day (pdf 544 kB)

Nyhet

Välbesökt informationsmöte om doktoranders rättigheter

Runt 70 doktorander närvarade på informationsmötet om doktoranders rättigheter som hölls på KTH 15 april i samarbete med SULF KTH. Kristina Östman, styrelsemedlem i SULF KTH och doktorandansvarig i Saco-S KTH, höll i mötet tillsammans med doktorandombud Ingrid Iliou och Himanshu Kataria från Doktorandsektionen. Lotta Rosenfeldt från KTH Relocation var också på plats om berättade om hur de kan hjälpa internationella doktorander. Förutom grundläggande rättigheter kopplade till lön, antagning, studieplaner och handledning, lades extra fokus på de nya reglerna om försäkring och miniminivåer för stipendiater och visumregler för icke-europeiska doktorander. Det var gott om frågor både under och efter presentationen, och några av de ämnen som dök upp var licentiatantagning, bristande handledning, föräldraledighet, och stipendienivåer. Ett nytt möte kommer hållas igen i mitten av höstterminen.

NYHET

130 deltagare på informationsmöte om pensioner

Runt 130 deltagare deltog när SULF-föreningen den 11 februari bjöd in till pensionsseminarium i två delar med Monika Petersson från Pensionsmyndigheten. Den första delen riktade sig speciellt mot forskare utan anställning och behandlade bland annat de konsekvenser för pensionen som följer när man försörjer sig genom stipendium. Den andra delen riktade sig till medarbetare som närmar sig pensionsåldern. Räkna med att ny chans kommer ges till motsvarande info. 

SULF - Sveriges universitetslärarförbund

SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Lokalföreningen är en intressförening för SULF-medlemmar vid KTH. För det lokala fackliga arbetet i form av förhandlingar och kontakter med arbetsgivaren ansvarar den lokala Saco-föreningen, där alla vid KTH som är medlemmar i SULF eller något annat Saco-förbund också är medlemmar.

Ansök om medlemskap
Till sidans topp