Till innehåll på sidan

Styrelse

Årsmötet 2018 är framskjutet pga omorganisation i SULF-KTH. För arbetsmässiga ärenden hänvisar vi som vanligt till SACO-S på KTH. SACO-S är facklig paraplyorganisation till oss och flera andra fackförbund, och den sittande styrelsen i SACO-S har i uppdrag att vara facklig kontakt åt dig som SULF-medlem. I första hand rekommenderar vi att du kontaktar det SACO-ombud som är knuten till din skola. Det går också bra att kontakta ordförande eller vice ordförande.
Gäller ditt ärende specifika SULF-ärenden, såsom verksamhet, medlemsförmåner mm går det bra att kontakta SULFs kansli. Besök gärna https://sulf.se/