Bättre introduktion för nyanställda

Foto: Gerd Altmann/Pixabay.

HR

Publicerad 2019-11-28

HR har tagit fram nya riktlinjer och nytt material för att underlätta introduktionen av nyanställda vid CBH-skolan. Syftet är att spara tid och pengar för både arbetsgivare och medarbetaren, samt att öka trivseln och minska risken för att nya medarbetare snabbt slutar.

– Eftersom vi sitter på fyra olika ställen så har vi jobbat olika. Nu kommer vi att erbjuda workshop och checklistor för nyanställda och stipendiater. Även rekryterande chef erbjuds stöd i form av en checklista, säger HR-administratör Erika Gren.

Workshops kommer att hållas ungefär en gång i månaden på alla campus. Deltagarna får information om anställningsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet. De får även se en film om uppförandekoden och diskutera KTH:s värdegrund, och prova att logga in och använda Egenrapportering, KTH för mig och KTH-res.

De första tillfällena för workshopen blir den fjärde december på Scilifelab i Solna och den elfte december på Valhallavägen. De som bjudits in är i första hand medarbetare som började i november och december men även några av dem som börjat efter sommaren är välkomna.

Den första workshopen för stipendiater hålls nästa år.