CBH Case for support – hjälp med att söka extern finansiering för forskning och utbildning

Publicerad 2019-05-14

KTH Development Office, DO, har under det senast decenniet hjälpt till att dra in över en miljard kronor i anslag till KTH.
CBH:s impact team letar nu efter dig som är intresserad av att försöka få in liknande finansiering. Nedan finner du information om hur du kan göra ditt projekt till ett ”Case for support”.

Processen i helhet:

Donatorer är oftast mer benägna att investera i utvecklingsområden som ligger närmast om hjärtat. En fråga som de troligen ställer sig är: ” Om jag skulle donera en, eller 30 eller 80 Mkr till KTH, hur skulle det göra världen bättre?”.  

KTH Development Office arbetar med en portfolio av projekt som de presenterar på möten och tillställningar med potentiella donatorer. KTH Development Office håller just på att samla in till en uppdaterad portfolio, efter uppmaning från Rektor. Projekt som passar in i denna portfolie kan vara forskningprojekt, eller lärandemiljöer, lab eller infrastruktursatsningar. Speciellt projekt som sträcker sig över flera skolor, är multidisciplinära, eller gynnar utbildningen, kommer att prioriteras.

Vi uppmanar er härmed att själva föreslå lämpliga projekt. Från det inkomna materialet kommer KTH Development Office och CBH Impact leaders välja ut de mest spännande projekten (obs spännande snarare än vetenskaplig höjd) och arbeta vidare med dessa för att passa in i portfolien för finansiering.

1 A4 “Case for support” beskrivning eftersöks först:

Om du har ett spännande project, och anser dig vara en driftig forskare som är värd att investera i, skriv ihop max en A4 enligt denna mall (docx 15 kB) .

Skicka den via email till impact@cbh.kth.se  senast 2 juni 2019. Bra idéer inkomna före 22 maj kommer att presenteras för DO redan före sommaren.

Hälsningar

My Hedhammar och Bertil Guve, CBH Impact Leaders

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-05-14