Till innehåll på sidan

Mikael om att fortsätta som skolchef

Publicerad 2021-12-15

Skolchef Mikael Lindström skriver om beskedet att han får fortsätta som skolchef i fyra år till och passar på att skicka en julhälsning till alla medarbetare på CBH-skolan.

I veckan fick jag besked från rektor att jag får fortsätta som skolchef för CBH-skolan i fyra år till. Stort tack till alla på CBH-skolan för dessa fyra år som har gått och jag ser med glädje fram emot fyra år till! Ni kommer också att känna igen våra nya vice skolchefer, prefekter, FA och GA, då det är samma personer som i dag.

Beslutet i sin helhet lyder:

”Rektor beslutar om att förordna professor Mikael Lindström som skolchef för Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa från och med den 1 januari 2022 och längst till och med den 31 december 2025. Professor Mikael Lindström förordnades som skolchef för Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa för perioden 1 januari 2018 och längst till och med 31 december 2021 (V-2017-0812). Enligt arbetsordning vid KTH (V-2021-0407) får en skolchef utses för en period om högst fyra år och förordnandet får förlängas. Den sammanlagda tiden får dock omfatta högst åtta år. Enligt arbetsordning vid KTH ska en av rektor inrättad nomineringsgrupp lämna förslag till rektor på vem som bör utses till skolchef. I det aktuella ärendet har rektor föreslagit att professor Mikael Lindström omförordnas som skolchef. Nomineringsgruppen har genom ett förenklat förfarande förankrat förslaget inom skolan med olika funktioner och nyckelroller. Därefter har nomineringsgruppen genom dess ordförande professor Monica Ek lämnat rekommendation till rektor om att omförordna professor Mikael Lindström som skolchef från och med den 1 januari 2022 och längst till och med den 31 december 2025. Förslaget på omförordnande har samverkats i central samverkansgrupp den 9 december 2021.”

Till sist vill jag önska alla medarbetar en lugn och skön julledighet. Ett stort och hjärtligt tack för ett mycket bra samarbete och alla extra ordinära insatser under året!

Mikael