Till innehåll på sidan

Mikael om ett nytt samarbetsavtal

Två män vid ett skrivbord skriver under ett avtal.
Mikael Lindström skriver under samarbetsavtalet med KNUTE på plats i Kiev.
Publicerad 2021-11-18

Skolchef Mikael Lindström skriver om ett nytt samarbetsavtal mellan CBH-skolan och Kyiv National University of Trade and Economics (KNUTE) samt en plan för att effektivisera rekryteringsprocessen för fakultetstjänster.

I måndags tecknade CBH-skolan, på plats i Kiev, ett samarbetsavtal med Kyiv National University of Trade and Economics (KNUTE). Målet är att utöka de akademiska kontakterna inom livsmedelsteknik mellan högre utbildningsinstitutioner i Ukraina och Sverige.

Hållbar livsmedelsteknik är en global samhällsutmaning för hälsa och miljö med:

  • Ett stort globalt miljöavtryck: utsläpp av växthusgaser (26 %), markanvändning (50 %), sötvattenanvändning (70 %).
  • Stor påverkan på folkhälsan: undernäring och kroniska sjukdomar.

Ukraina har en stor odlingsareal med bördig mark och olika klimatzoner som möjliggör ett brett utbud av jordbruksproduktion och traditioner med hållbar jordbruksproduktion. I Sverige är livsmedelssektorn den tredje största industrin. Innovationsgraden är förhållandevis låg, vilket även är fallet i Ukraina.

Med vårt samarbete hoppas vi kunna förbättra detta. I verksamhetsplanen för 2022 kommer ett uppdrag till CBH-skolan om att samordna livsmedelstekniken inom KTH och där är samarbetsavtalet med KNUTE en ytterligare pusselbit.

I onsdags träffades CBH:s ledningsgrupp för första gången fysiskt på över 1,5 år och på programmet stod bland annat en diskussion med dekanus om rekryteringsprocessen för fakultetstjänster. Vi är många som upplever att den skulle behöva snabbas upp och konkret är det utmaningen att få sakkunniga att acceptera uppdraget som tar en stor del av tiden. CBH-skolan kommer att få möjligheten att testa en pilot där en gruppering på skolan gör en förbedömning av ansökningarna, för att ta ner dessa till 10-15 stycken i de fall då vi har många ansökningar. Dessa skickas sedan på extern granskning och med detta hoppas vi att vi kan snabba upp just denna del av processen.

Mikael