Till innehåll på sidan

Mikael om kungligt besök och en storsatsning på hållbara material

Publicerad 2021-12-02

Skolchef Mikael Lindström skriver om veckans lansering av KTH Baltic Tech Initiative, där kronprinsessan Victoria närvarade, och om en storsatsning från KAW på forskning kring hållbara material.

I onsdags deltog H.K.H. Kronprinsessan Victoria i ett seminarium där vi lanserade KTH Baltic Tech Initiative. Världshaven, och i vår närhet Östersjön, tampas med problem orsakade av bland annat överfiske, sjöfart och skadliga utsläpp. Som ett framstående tekniskt Östersjöuniversitet har KTH viktig kunskap att bidra med och det är dags att göra mer för Östersjöns välmående. I initiativet ingår flera projekt som representerar olika forskningsdiscipliner som knyter an till varandra på ett sätt som kan skapa relevanta synergier.

Flera forskare från CBH-skolan medverkade; universitetslektor Zeynep Cetecioglu Gurol talade om resursåtervinning från havsbottens sediment, bitr. universitetslektor Maria Cuartero presenterade ny sensorteknik för bättre information om havens hälsa och forskare Gunaratna Kuttuva Rajarao beskrev utvecklingen av ett system för elektronisk övervakning av anlagda våtmarker. Stort tack till er alla tre för fina och inspirerande föredrag. Syftet med seminariet vara att påbörja arbetet med att vi på sikt kan skapa ett engagemang både hos privata och offentliga finansiärer.

Peter Wallenber Jr, ordförande i Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) berättade också om hur stiftelsen arbetar och presenterade en ny satsning på hållbara material, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability , ”Wise”. Satsningen är på 225 miljoner kronor per år i 12 år och leds av Linköpings universitet. Vidare får Wallenberg Wood Science Center, som startades 2009 och som leds av KTH professorn Eva Malmström, 380 miljoner för en ny fas, 3.0. Stort grattis!

Mikael