Till innehåll på sidan

Mikael om rekryteringar och nationella infrastrukturer

Publicerad 2021-02-11

Skolchef Mikael Lindström skriver om CBH-skolans rekrytering av professor Tuuli Lappalainen samt två spännande nationella infrastrukturer.

Nu är rekryteringen klar av professuren i genomik vid CBH skolan och vi kan glädjande meddela att Tuuli Lappalainen från New York Genome Center kommer till oss med start den 15 maj. Tuuli tar samtidigt över rollen som föreståndare för National Genomics Infrastructure, NGI, vid SciLifeLab. NGI har under Joakim Lundebergs ledning utvecklats till en av Sveriges bästa infrastrukturer. Stort tack till Joakim och varmt välkommen Tuuli. Läs gärna mer om Tuuli i en intervju gjord av Sabina Fabrizi.

Hon blir ny föreståndare för NGI

Andra stora nationella infrastrukturer som är på gång är Max IV och ESS i Lund. På Max IV-laboratoriet kommer vi att bygga en experimentmiljö (finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW) för mjuka material, ForMax , som kommer att ta emot synkrotronljus från 2021 och starta användardriften 2022.

I dag har vi också ett mycket bra samarbete med forskningscentrumet DESY  i Tyskland och adjungerad professor Stephan Roth , som under åren har hållit ett stort antal praktiska doktorandkurser i att använda synkrotronmätningar för att karakterisera olika material.

För KTH:s och CBH:s del är det viktigt att utveckla strategier kring användandet av dessa två stora nationella infrastrukturer, så att så många som möjligt kan använda anläggningarna. Här finns stora möjligheter för forskare inom vitt spridda discipliner, och att samarbete med befintliga anläggningar ger oss möjligheter att förstå hur vi bäst kan utnyttja den avancerade karakteriseringstekniken. Vi kommer i närtid diskutera med DESY om ett ännu tätare samarbete med CBH-skolan. Vi återkommer med hur den strukturen kommer att se ut.

Mikael