Till innehåll på sidan

Mikael om rektors besök på CBH

Publicerad 2020-09-24

Skolchef Mikael Lindström skriver om CBH:s ledningsgrupps möte med KTH:s ledning nyligen, då flera av skolans framtida utmaningar avhandlades.

I onsdags förra veckan besökte rektor, prorektor och universitetsdirektören CBH:s ledningsgrupp. Frågor som vi ville diskutera var: steg två skolsammanslagning utbildningsprogram, strategier för KTH campus Solna och KTH campus Flemingsberg samt utveckling av verksamhetsstödet.

Rektor vill att vi jobbar inom skolan med hur programmen ska se ut men vi kan också tänka över skolgränserna och se synergieffekterna mellan skolorna. En viktig framtida utbildning inom bioteknologi ligger inom datakunskap och vi behöver personer som kan båda två. Genom ett samarbete Flemingsberg – Solna skulle CBH-skolan kunna bli otroligt stark. En annan trend vi ser är att antal internationella studenter på masternivå ökar. Svenska studenter väljer oftast ”mappade” utbildningar medan internationella studenter ser mer till kurser och utvecklingsmöjligheter, de blir på så sätt inte lika bundna till våra olika campus. CBH-skolan har flera världsledande forskare som är lärare, och delar av vår undervisning ligger betydligt mer på forskningsfronten jämfört med de flesta andra stora universitet.

När det gäller läget för våra olika campusmiljöer så nämnde rektor speciellt SciLifeLab. Forskare vid CBH-skolan hade möjlighet att direkt kasta sig in i testningen av Covid-19 och där var närheten till KI är viktig. När det gäller Campus Flemingsberg är nu verksamheten sund och vi behöver bara arbeta med hyreskostnaden, det vill säga mer personal i huset. Rektor nämnde en möjlighet som är att öka närvaron i Flemingsberg med fler forskargrupper. Det är också en utmaning rent administrativt att ha flera geografiskt spridda campus. Om man ska leda på avstånd behövs ett mer tydligt ledarskap och att man tar hand om tekniska och praktiska detaljer. Från ledningen finns en önskad om ett mer enhetligt stöd och då behöver vi ha ett arbete som går igenom varje administrativ process med tydliga roller. Vi vet från vår egen CBH-organisation att frågan: ”Vem ska jag vända mig till och vad har den här personen för kompetens”, är viktigt. Under oktober kommer rektor att ge ett antal riktlinjer om hur verksamhetsstödet ska utvecklas framöver.

Mikael