Till innehåll på sidan

Mikael om restriktioner och forskarutbildningen

Publicerad 2021-03-18

Skolchef Mikael Lindström skriver om den senaste informationen från KTH:s samordningsmöte om covid-19 och UKÄ:s pågående utvärdering av forskarutbildningen på CBH-skolan.

I förra veckan hölls KTH-samordningsmötet angående den pågående pandemin. En av punkterna var att förbereda svar på åtta frågor som alla lärosäten fått via SUHF, men som ursprungligen kommer från utbildningsdepartementet. Ministern för högre utbildning och forskning behöver återigen en uppdaterad bild, främst för att kunna möta de krafter som vill se en total nedstängning av universiteten.

Vårt budskap kommer att bli att vi med de restriktioner som finns på plats minimerar smittspridningen samtidigt som vi kan upprätthålla kvalitet i utbildning och forskning, samt att förmedla vår oro för att en total nedstängning kan hota studenternas studietakt och utbildningens kvalitet.

Vår forskarutbildning i kemi utvärderas just nu och UKÄ:s (S) bedömargrupper har redan intervjuat ämnesområdena analytisk kemi och fysikalisk kemi. Nästa vecka är det fokus på organisk kemi. Resultatet av utvärdering kan vi vänta i början på sommaren men en av frågorna som har tagits upp är hur förberedande doktorandutbildningen är för vad som väntar efter examen.

Vi på skolan har gjort försök att förbereda våra doktorander. Till exempel har vi i samband med doktoranddagen bjudit in ”doktorand alumni” för att ge en bild av hur det är att arbeta som disputerad. Det är mycket våra doktorander ska hinna med under utbildningen men jag tror att vi behöver lägga till ett visst skolgemensamt moment av ”karriärcoaching”.

Mikael