Så hanterar CBH:s internationella studenter krisen

Publicerad 2020-05-05

Några har åkt hem till sina hemländer medan andra är kvar i Sverige – men alla sköter de studierna på distans. Och för CBH-skolans internationella studenter fungerar det ganska bra, trots färre laborationer och andra utmaningar.

Siyuan Tao från Kina läser första året på masterprogrammet i Makromolekylära material. Han tycker att studierna fungerar bra trots den rådande situationen.

Siyuan Tao.
Siyuan Tao.

– Så här långt följer jag bara onlinekurserna och gör uppgifterna. Jag har mer tid nu – ingen shopping, inga resor, inga sociala kontakter. Det är förstås negativt, men jag ser det som ett bra tillfälle att läsa de där böckerna jag alltid velat läsa men aldrig haft tid för. Dessutom är kurserna tillräckligt svåra för att hålla mig igång varje dag.

Hur påverkar distansaspekten dina studier?

– Först hade jag svårt att vänja mig vid det, men nu är det inte så illa. Videoinspelningarna är användbara. Lärarna svarar snabbt och detaljerat på frågor, och det är också till stor hjälp.

För Osheen Sharma från Indien, som läser andra året på masterprogrammet i Medicinsk teknik, så är det utökade hemarbetet avslappnande då hennes examensarbete innehåller mycket kodande.

Osheen Sharma.
Osheen Sharma.

– Jag tycker det är bekvämt då jag inte behöver förbereda mig på att resa någonstans. Istället kan jag delta online oavsett vilken tid föreläsningen ges. I grund och botten sparar jag mycket tid genom att inte behöva resa till en föreläsning på universitetet.

Hon saknar dock det sociala umgänget i labbet och hoppas att situationen ska återgå till det normala snart.

Färra timmar i labbet

Javier Olmos Becerra från Spanien läser andra året på masterprogrammet i Medicinsk bioteknologi och han är nöjd med den hjälp som universitetet har erbjudit.

Javier Olmos Becerra.
Javier Olmos Becerra.

– Jag är väldigt nöjd med stödet från lärarna och KTH. Examinatorerna har stämt av läget med varje student för att se om allt är ok eller om de har några problem med masteruppsatserna, säger Javier och berättar vidare att det stora problemet för honom är minskad tid i labbet.

– Då labbtimmarna reducerats behövde vissa av mina experiment modifieras eller exkluderas från i projektet. För att lösa detta behövde jag omboka mina experiment och göra prioriteringar. Jag behövde upprepa experimenten som jag redan hade gjort för att ha tillräckligt med replikerad data, och inte påbörja nya experiment. Tack vare min forskargrupp på KTH var det väldigt lätt att omorganisera projektet och anpassa det till den här speciella situationen.

Svårt att behålla fokus

Irene Pavani är utbytesstudent och har åkt tillbaka till Italien där hon nu utför sina kemistudier på distans.

– Det är svårt att behålla fokus. Att tillbringa hela dagen framför min laptop är tröttsamt och jag har huvudvärk ganska ofta. Jag tycker att situationen är utmanande och jag är orolig för att mina betyg kommer att påverkas negativt, säger Irene Pavani som trots svårigheterna är nöjd med den hjälp hon fått från sina lärare.

– Jag tycker det är väldigt bra att mina lärare publicerar alla inspelade föreläsningar så att jag kan se om dem flera gånger.

Håller sin rutin

Hiroki Tomita från Japan tacklar sina kemistudier genom att hålla sig till sin vanliga rutin i så stor utsträckning som möjligt.

– I dessa karantäntider försöker jag att inte bryta min vanliga rutin genom att vakna samma tid varje dag och fortsätta träna och så vidare. Överlag är jag nöjd med stödet från KTH. Min stora oro just nu är om jag kommer kunna påbörja min masteruppsatts till hösten, då projektet kräver tillgång till labb.

Ria Afifah Almas från Indonesien läser andra året på masterprogrammet i Makromolekylära material och hon har haft problem med sin masteruppsats.

Ria Afifah Almas.
Ria Afifah Almas.

– Pandemiläget har påverkat mitt examensarbete. Projektet utförs på RISE i samarbete med ett företag. Masterstudenter och praktikanter är inte tillåtna inte på RISE just nu, och de flesta medarbetarna arbetar hemifrån. Därför kan jag inte analysera mina prover på RISE, vilket har lett till förhinder för projektet. Sådant kan påverka tiderna för både examen och visum, då de flesta internationella studenters uppehållstillstånd upphör i slutet på juni. Utöver det känner jag kanske en lägre motivation då vi studenter för det mesta sitter fast hemma i det här osäkra läget. Oavsett vad vet jag att alla arbetar hårt och försöker göra sitt bästa för att få kontroll på läget, och det uppskattar jag.

Är du nöjd med hjälpen som du fått av dina lärare och KTH?

– Ja, än så länge fortsätter KTH att ge oss information om det aktuella läget. Men det vore bättre om de även återkommande skickade oss instruktioner om nya direktiv och gav oss kontakt till support. Därmed skulle vi kunna höra av oss om vi har ytterligare frågor eller behöver hjälp. Jag hoppas även att KTH kan bistå med hjälp mot Migrationsverket om vi behöver förlänga vår utbildning på grund av pandemin.

Text: Jon Lindhe och Kenneth Carlsson

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-05-05