Servicegruppen startar med Edge

Bild: Adrew Tan/Pixabay

Service

Publicerad 2019-11-29

Under hösten har servicegruppen och infrastrukturgruppen testat det nya ärendesystemet Edge. Från och med den andra december kommer man att arbeta i det nya systemet vilket betyder att alla ärenden som berör de två grupperna ska skickas till service@cbh.kth.se .

Det kan innebära en liten fördröjning av ärenden första veckan och servicegruppen och infrastrukturgruppen ber alla att ha överseende med detta.