Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om antalet nyantagna doktorander

Publicerad 2023-02-15

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om det varierande antalet nyantagna doktorander på CBH-skolan och en trend med att fler postdoktorer anställs.

Förra veckan startade en diskussion på KTH ifall antalet nyantagna doktorander hade gått ner, och i så fall varför. Vi fick då anledning att titta närmare på siffrorna för CBH-skolan och kunde se att antalet nyantagna till forskarutbildningen har varierat ganska kraftigt år från år under den senaste 10-årsperioden, utan någon tydlig trend över tid. Under den senaste 10-årsperioden sticker år 2020 ut med det lägsta antalet nyantagna till CBH:s doktorsprogram, vilket förmodligen berodde på svårigheter att rekrytera under pandemin. År 2021 ökade antalet nyantagna igen och vi kunde sedan se en svag minskning 2022, vilken mycket väl kan ha varit en tillfällig nedgång.

CBH-skolan kan däremot se en tydlig ökning av antalet nyanställda postdoktorer under de senaste åren. På CBH ser vi alltså en trend med att fler postdoktorer anställs, medan antalet nyantagna doktorander är relativt oförändrat och minskar något på vissa program. Anställningen av postdoktorer ses av flera av skolans forskargrupper som ett naturligt sätt att stärka forskningsmiljön, få in nya kompetenser och etablera internationella kontakter.Jag tror att det är positivt för skolans institutioner att ha en blandning av doktorander och postdoktorer och hoppas att vi kan hålla en bra balans mellan dessa kategorier även i framtiden.

Amelie