Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om att utöka antalet utbildningsplatser

Publicerad 2023-03-16

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om möjligheterna att utöka antalet utbildningsplatser på CBH-skolan under 2023-2024. Ett förslag har tagits fram och skickats in.

För en dryg månad sedan kom rektors beslut om åtgärder för en ekonomi i balans och ett av uppdragen till skolcheferna var att undersöka möjligheterna att tillfälligt öka intäkterna från utbildning genom att utöka antalet utbildningsplatser under 2023-2024. Nu har vi skickat in skolans förslag, som kommer att redovisas och diskuteras med rektor under nästa vecka.

Eftersom det handlar om en tillfällig ökning har vårt fokus varit på projektkurser, LLL-kurser och programkurser som öppnas för fristående studenter. Vi har till exempel gått igenom skolans samtliga programkurser och valt ut ett antal kurser som vi tror kan vara attraktiva för flera och som vi tror kan vara lämpliga att öppna för fristående studenter eller ge som LLL-kurser. Vi har dessutom redan i dag många praktikanter, ofta från andra europeiska länder, som gör projekt i skolans forskargrupper utan att vara registrerade på någon kurs. Det finns också många programstudenter, framför allt på masternivå, som är intresserade av att delta i forskningsprojekt under terminstid eller under sommarmånaderna. För båda dessa kategorier skulle vi enkelt kunna bidra med ett antal nya utbildningsplatser om det administrativt gick att lösa att genomföra projekten inom ramen för en kurs.  

Slutligen har vi gått igenom skolans civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, masterprogram och behörighetsgivande utbildningsprogram, för att se var det skulle gå att erbjuda fler platser. Eftersom det är en tillfällig satsning behöver vi dock vara försiktiga med program som löper över flera år. Dessutom är det för flera kortare program inte möjligt att utöka platserna på grund av lågt söktryck eller begränsade lärarresurser. Vi har ändå identifierat några program där vi tror att det skulle vara möjligt att ta in fler studenter, och dessa platser kommer att ingå i förslaget till rektor. Många bäckar små!

Amelie