Till innehåll på sidan

Amelie om CBH:s ekonomi

Publicerad 2023-05-24

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om CBH-skolans ekonomi, utbildningsvolym och kvalitetsfrågor inom forskning och fakultetsutveckling.

Förra veckan, precis före Kristi Himmelsfärdshelgen, hade CBH-skolan verksamhetsdialog med KTH:s ledning. Under den första halvan av mötet diskuterade vi uppföljning av ekonomi och utbildningsprognos. Skolans ekonomi följer i stort sett budgeten för 2023. Rektors beslut om en ”ekonomi i balans” har lett till en kraftsamling på skolan och vi har gjort stora ansträngningar för att tillfälligt öka utbildningsvolymen. Det är svårt att redan nu säga hur utfallet kommer att bli, eftersom de flesta kurserna startar först i höst, men ansökningstalen ser lovande ut. Stort tack till alla som bidrar och gör en insats för att förbättra ekonomin!

Andra halvan av mötet var fokuserat på kvalitetsfrågor inom forskning och fakultetsutveckling. En viktig fråga som diskuterades var hur vi ska kunna snabba upp processen för lärarrekryteringar, eftersom vi i dag riskerar att tappa bra kandidater på grund av en alltför långsam process. Genomsnittstiden för rekrytering av en biträdande lektor, lektor eller professor på KTH låg förra året på hela 442 dagar från start till beslut om anställning. Här behöver vi se över alla steg i processen, men vi kan till exempel bli snabbare med att utse sakkunniga och boka in möten med rekryteringsnämnderna.

Amelie